Skip to Main Content
Illinois Courts response to COVID-19

Formularze zatwierdzone w calym stanie - Uczestnictwo w sprawie sadowej | State of Illinois Office of the Illinois Courts

Niżej wymienione formularze zostały zatwierdzone do użycia przez komisję ds. dostępu do systemu sprawiedliwości Sądu Najwyższego i muszą być akceptowane we wszystkich sądach stanu Illinois. Formularze są zgodne z zasadami dostępności ustawy o niepełnosprawnych Amerykanach (ADA). Można wypełnić formularze PDF odręcznie lub komputerowo.

WAŻNE: Aby wypełnić formularze, trzeba mieć Adobe Acrobat lub darmowy czytnik  Adobe Reader XI lub nowszą wersję.

Formularze są najlepiej obsługiwane w następujących przeglądarkach: (1) Microsoft Edge (zalecana) lub (2) Internet Explorer.

NIE należy wypełniać tych formularzy bezpośrednio w przeglądarce, jeśli korzysta się z: (1) Chrome, (2) Firefox, (3) Safari. Te przeglądarki nie pozwolą na zapisanie wypełnionych formularzy. Najpierw NALEŻY ZAPISAĆ (SAVE) lub PRZENIEŚĆ (DOWNLOAD) do komputera każdy formularz w formacie PDF, a następnie rozpocząć jego wypełnianie.

W celu elektronicznego wysłania tych formularzy, konieczne będzie "spłaszczenie" formularza. Oznacza to, że nie będzie możliwości wprowadzenia do niego zmian po jego wypełnieniu. Formularz zostaje "spłaszczony" jedną z dwóch metod:

1) Jeśli formularz wypełniany jest w Microsoft Edge lub Internet Explorer:

  • Należy wybrać przycisk "Drukuj" (Print) na formularzu.
  • Kiedy ukaże się menu "Drukuj" (Print), wybierz "Zapisz jako PDF" (Save as PDF).
  • Zapisz formularz w swoim komputerze i wyślij ten "spłaszczony" formularz elektronicznie.

2) W przypadku przeniesienia formularza do komputera w formacie PDF i użycia systemu Adobe:

  • Przejdź do menu Plik (File) w górnej części strony
  • Wybierz Drukuj (Print)
  • Wybierz "Adobe PDF" z rozwijanego menu drukarki.
  • Pojawi się polecenie zapisania formularza. Użyj tego "spłaszczonego" formularza do elektronicznego wysłania formularza.

Przed elektronicznym wysłaniem jakiegokolwiek "spłaszczonego" formularza, należy go otworzyć, aby upewnić się, że jest właściwie wypełniony i ma pożądany wygląd.

Form Title Uwagi
Informacja dotycząca wypełniania formularza Uczestnictwo w sprawie sądowej
Getting Started Appearance
Zatwierdzone 08/2014
Approved 01/2018
W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ UCZESTNICTWO W SPRAWIE SĄDOWEJ 
  How to File an Appearance
Zatwierdzone 08/2014
Approved 02/2018
UCZESTNICTWO W SPRAWIE SĄDOWEJ Pro Se
  Appearance Pro Se
Zatwierdzone 05/2016
Approved 01/2018