Skip to Main Content

Sprawy Rodzinne i Rozwodowe | State of Illinois Office of the Illinois Courts

Angielskie wersje następujących formularzy są akceptowane we wszystkich sądach stanu Illinois. Polska wersja jest jedynie podana do pomocy w wypełnieniu angielskiej wersji formularza.  Obowiązuje złożenie angielskiej wersji formularza w biurze sekretarza sądu okręgowego. Nie należy składać polskiej wersji formularza.

Potrzebny będzie program Adobe Reader XI lub jego wyższa wersja.

Form Title Uwagi
Informacja dotycząca wypełniania formularza Oświadczenie finansowe (sprawy rodzinne i rozwodowe)
Getting Started Financial Affidavit (Family & Divorce Cases)
Zatwierdzone 4/2016
Approved 6/2021
W JAKI SPOSÓB WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE FINANSOWE (SPRAWY RODZINNE I ROZWODOWE)
How to Complete a Financial Affidavit (Family & Divorce Cases)
Zatwierdzone 4/2016
Approved 6/2021
OŚWIADCZENIE FINANSOWE (SPRAWY RODZINNE I ROZWODOWE)
Financial Affidavit (Family & Divorce Cases)
Zatwierdzone 4/2016
Approved 6/2021
DODATKOWE INFORMACJE DO OŚWIADCZENIA FINANSOWEGO (SPRAWY RODZINNE I ROZWODOWE) Zatwierdzone 4/2016